– Me må ha eit arbeidande sjukehus i botn

Kjersti Toppe, som er i stortingsgruppa til Senterpartiet, vil ha ein ny reform for å sikra fleire tilbod til lokalsjukehusa.