Hardanger Folkeblad inviterte ordførarkandidatane til dei tre største partia for å få svar på kven som kan bli ordførar etter valet.