Staseleg: På rekke og rad. Prost Arild Hellesøy, sokneprest Carsten Mrusek, kunstnar og designar Johild Mæland, Hilde Eikemo Eide som har montert, Åse Bratland som har knipla, Silje Solvi som har brodert og Åslaug Eikrem Utne som har vove stoffet.
åSmund Aarvik

– Det er viktig at plagg som skal vara i 200 år har god kvalitet

Takk vera ei raus gåve kunne Utne sokneråd tinga og setta i produksjon to unike messehaklar. Sundag vart den fyrste innvia. Inspirert, designa, vove, utstyrt, brodert og montert lokalt – av lokale hender.
Publisert