Sentralbar serverer lokal sider og eigne drinkar

Sentralbar har ikkje faste opningstider, men når dei opnar tilbyr dei både lokal sider og eigne drinkar.