- Det splitta jo byen i to, og Odda har enda ikke ristet det av seg

Det ble et møte mellom to kolleger på samme forlag fra to søsterbyer som har tatt ulike veier i verdensarven, da Aasne Linnestå bokbadet Lars Ove Seljestad på Rjukan bibliotek denne uka.