Vedtok 6 millionar til vegar i Ullensvang - desse blir prioriterte

Heradsstyret fatta måndag vedtak om å gje ei ekstraløyving på 2,9 millionar kroner til kommunale vegar i 2019.