Tilrår ikkje sjukeheim

Tryggleiken for arbeidsplassane vil over tid vera større om ein ikkje vel sjukeheim på Utne.