Ragnar Ystanes er fortvila før kommunesamanslåinga. Hildegunn Espe deler ikkje uroa

Statskog har bedt Odda fjellstyre og Ullensvang kommune om uttale i saka om utvida fjellstyre for Ullensvang statsallmenning. I noverande Ullensvang fjellstyre er det usemje om vegen vidare.