– Ein spesiell jobb

Bratt terreng gjorde rivinga av dammen på Hovland utfordrande, men Statkraft er nøgde med at nesten alle spor er fjerna.