Tilbygg ved Opedal skule vil krevja ekstraløyving

Måndag skal formannskapet ta stilling til om dei vil løyva tre millionar kroner ekstra til prosjektet.