Samarbeid: Petter Sexe Ulriksen tek gjerne imot ein smaksprøve frå Jon Sekse og Spansteigen gard. I lokala til Hardanger handbryggeri får ein kjøpt både øl, saft og gardsmat.

– Målet er sjølvsagt at me skal få fleire arbeidsplassar på sikt

Saft, øl og gardsmat med utgangspunkt i Sekse-krinsen vert stadig meir populært. Samarbeid og lokal tilhøyrsle er viktig for produsentane.
Publisert