Dette meiner Finn skil han frå dei andre kandidatane: - Vi seier heilt nei til å ta imot flyktningar og til parkeringsavgift

Toppkandidat Finn Hagen i Ullensvang Frp er klar på at partiet vil prioritere mellom anna rassikring og full barnehagedekning.