Korleis kunne ein samla Vestsida med så mange og sterke meiningar?

Av

Refleksjonar i kjølvatnet av skulesaka på Vestsida.