Følg heradsstyremøtet i Ullensvang

Av

Me oppdaterer frå heradsstyremøtet.