– Om me blånektar vil me verta overkøyrde

Leiaren i Tilsynsutvalet trur at ein etter kvart vert tvunge over på ny forvaltningsmodell for Hardangervidda.