Dette er den nye kultur- og idrettssjefen i Ullensvang kommune

– Denne stillinga er ei styrking og eit klart signal frå oss om at idrett og kultur skal vera prioritert, seier rådmann.