Anna (30) flyttar heim og blir dagleg leiar for Næringshagen i Odda

Anna Gursli Langesæter (30) frå Lofthus tar med seg mann og barn heim frå Oslo for å ta over stillinga som dagleg leiar i Næringshagen i Odda.