Ullensvang kyrkje har vikar inntil vidare

Soknerådet håpar på snarleg tilsetting av ny prest i Ullensvang sokn.