Prestebryggja vert ikkje rusta opp

Sjølv om prestebustaden no skal rehabiliterast, er det ingen planar om opprusting av prestebryggja i same slengen.