Arnhild vakna av eit stort dunk første juledag

Arnhild Bleie vakna første juledag av eit stort dunk. Eit anleggsrøyr frå arbeid med eit kraftverk hadde hamna i hagen hennar, i tillegg til at to andre røyr sperra for vegen.