Her har borna fått eigen klubb for å lære seg om programmering

Onsdag var HF på besøk til kodeklubben i Kinsarvik. Der lærte borna å lage eigne spel på datamaskinar.