Merka ikkje at bilen glei opp til 156 km/t

Ein mann mistar førarkortet i to år etter å ha tilstått at han køyrde i 156 km/t. Livssituasjonen hans endrar ikkje straffeutmålinga.