Nabokrangel om vatn hamna i retten

Naboane må dela sakskostnadane etter at strid om rett til vatn vart handsama i Hardanger tingrett.