– Me har to dårlege bygningar, ingen av dei eignar seg

Artikkelen er over 2 år gammel

Både for vest- og austsida av fjorden ligg nye brannstasjonar i økonomiplanen. Men før dei kjem, må det mellombelse løysingar til.