Draumen om båthamn dreg ut: – Me er redde tida renn ut for å koma i gang i sommar

– Me ynskjer å bidra til at fjorden igjen skal verta bindeledd. Både mellom fjordsidene og mellom folk i bygda og dei som kjem på besøk. Ei båthamn vil vera eit stort løft for Nå og Vikebygdkrinsen.