Krev lovlegheitskontroll etter vedtak i Ullensvang kommunestyre

Tre Senterpartipolitikarar meiner at Ullensvang kommunestyre ikkje kunne velja nytt fjellstyre, og krev lovlegheitskontroll av vedtaket.