Skal ta stilling til reguleringsplanar, biogass og fjellstyre