- Folk i både gamle Odda og gamle Ullensvang vert forsøkt skremde

Ordføraren kan ikkje sjå at det er grunnlag for å utvida Ullensvang fjellstyre, men seier at partia har god dialog om val av representantar.