Kallar saksutgreiinga før kommunestyret mangelfull. Rådmannen meiner den er grundig

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning rår kommunestyret til å be om utvida fjellstyre. Dette nemner ikkje rådmannen i saksutgreiinga, og legg opp til val av fem medlemmer onsdag.