Stig skal leia beredskapen i nye Ullensvang kommune

Stig Hope har fått tilbod om jobben som beredskapskoordinator i nye Ullensvang kommune. Han er alt i gang med arbeidet.