La fram fem prosjekt som kan gje regionen nye statlege arbeidsplassar

Arbeidsgruppa for statlege arbeidsplassar (ASA) la sist fredag fram ein presentasjon til fellesnemnda i Ullensvang kommune om kva dei har jobba med så langt.