Berre ei kvinne i rådmannen si leiargruppe – det skapar reaksjonar

I rådmannen si leiargruppe, er det berre ein kvinneleg kommunalsjef. Dei seks andre kommunalsjefane, samt rådmann og assisterande rådmann, er alle menn.