Slik blir ordførarløna i Ullensvang kommune

Ordføraren i Ullensvang kommune kjem til å få den same godtgjersla som representantane på Stortinget. Den ligg i dag på 956.463 kroner.