Inviterer til folkemøte: Kva er din visjon for den nye kommunen?

Leiinga i Ullensvang kommune legg opp til ni folkemøte før jul, der innbyggarane får moglegheit til å koma med innspel til ein overordna framtidig visjon.