Éin av tre bur i ein «ny» kommune

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av

Éin av tre bur no i ein kommune som har vorte slått saman under kommune- og regionreforma.

DEL

Frå 2016 til 2020 er talet på kommunar i Noreg redusert frå 428 til 356, medan talet på fylkeskommunar har gått ned frå 19 til 11. Seinast ved årsskiftet vart 109 kommunar slått saman til 43 nye kommunar og talet på fylke vart reduserte frå 18 til 11.

Det skaper ein del utfordringar for Statistisk sentralbyrå (SSB) , som utarbeider ei rekkje statistikkar på fylkes- og kommunenivå. Datagrunnlaget for statistikken må nemleg endrast.

– Samanslåingane i 2020 åleine inneber over 100 millionar endringar i Matrikkelen, og over 3,6 millionar personar får endringar i opplysningane sine i Folkeregisteret. Endringane gjer det sjølvsagt utfordrande å verne historikken i statistikkane, men vi har jobba planmessig over tid for å løyse overgangen best mogleg, seier Johan Åmberg, som leier seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Etter samanslåingane har gjennomsnittleg innbyggjartal i norske kommunar auka frå 12.200 til i underkant av 15.000. Talet på kommunar med under 1.000 innbyggjarar har gått ned frå 27 til 21.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken