Grunneigar har sett ned foten – inga doløysing på Bu

Toalettsituasjonen på Bu har vore diskutert år etter år. Toalettanlegget her har stor trafikk, men er feildimensjonert til å takla stor pågang. Det ser heller ikkje ut som løysinga er nær.