Stor skilnad på Trolltunga-gåarar samanlikna med i fjor

13.402 personar gjekk til Trolltunga i juni. Det er nesten to tusen færre enn i fjor.