Færre har gått til Trolltunga

I likskap med juni, var det færre som gjekk til Trolltunga i juli enn det var i fjor på same tid.