Trolltunga AS forundra over svar frå Fylkesmannen

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen har i ein høyringsuttale stilt seg negativ til at det vert gjeve dispensasjon til Trolltunga AS sine planar om å bygge permanent fjellvaktbu, i den form bua er søkt om.