Søknad om sjøfly er lagt på vent

Ein konsesjonssøknad frå Scandinavian Skies er lagt på vent frå Luftfartstilsynet si side, etter ynskje frå søkjar.