Aldri før har så mange køyrd riksveg 13 i juni. Det skapar kaos

På riksveg 13 har Statens vegvesen trafikkregistreringspunkt på Låtefoss, Hovland og på Bu. Dei viser alle auke i månadsdøgntrafikken i juni i år, samanlikna med i fjor.