Nok ein bilførar gjorde dette

Det enda med gebyr denne gongen også.