Trur dei har kontroll på PAH-utslepp

I februar og juni hadde TTI «sterkt avvikande verdiar» av utslepp av ei gruppe tjærestoff. No ventar verket svar på søknaden sin om mellombels utvida utsleppsløyve.