Avhengige av nedbør for å unngå skyhøge straumprisar i haust

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Eit år med tørt vêr har gitt den høgste straumprisen i Noreg sidan 2010. Det høge prisnivået er venta å vare utover hausten og kan til og med auke.

DEL

I andre kvartal i år kom det 40 prosent mindre nedbør i norske kraftmagasin enn normalt, noko som bidrog til eit prisnivå på 50 øre per kilowattime. Marknaden reknar med at månadskontraktane for hausten vil fortsette å liggje på same nivå, ifølgje straumbørsen Nasdag.

Straumprisane kan faktisk bli endå høgare om ikkje nedbørsbiletet endrar seg dei kommande månadene. I verste scenario kan hushalda få ein prisauke på totalt 5.000 kroner i haust, ifølgje analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

– Vi er veldig avhengige av at vi får normale mengder nedbør i haust. Viss ikkje, er det fare for at straumprisane kan bli veldig høge, seier han til NTB.

Fare for 2019

– Eg fryktar også for 2019 ettersom det ofte er forseinkingar i kraftleveransen. Snøen som kjem i haust, bør smelte og kunne vere ein kraftressurs til våren 2019. Då er det viktig at det kjem rikeleg medr snø, legg han til.

Etter eit produksjonsnivå i 2017 som Lilleholt omtaler som "komfortabelt", har produksjonsnivået falle med 3,5 milliardar kilowattimar i andre kvartal i år, samanlikna med i fjor. Det hadde likevel vore etterpåklokskap å spare vatn allereie i 2017, meiner analysesjefen.

– Produsentane må jobbe etter prinsippet om optimalisering av råvarer, og slik forholda var ved utgangen av 2017, var det riktig med eit slikt produksjonsnivå, seier Lilleholt.

Åtvarar mot krisemaksimering

Sjølv om prissnittet for 2018 er det høgste på åtte år, er det framleis innanfor normale variasjonar, minner Lilleholt om og poengterer at situasjonen er handterleg.

– Det er også viktig å minne straumkundar om at straumrekninga består av éin tredel straum, éin tredel nettleige og éin tredel statlege elavgifter. Ein auke i straumprisen utgjer ofte ein beskjeden auke i den totale straumrekninga, seier analysesjefen.

Elavgifta åleine utgjer likevel 14 milliardar kroner inkludert moms, og er auka med 60 prosent dei siste ti åra, ifølgje Energi Norge. Dei meiner avgiftsnivået er ei belastning for kundane.

– Det sender også eit uheldig signal mot bruk av klimavennleg energi. Elavgifta bør derfor trappast ned, seier Energi Norge i ei pressemelding.

Artikkeltags