Slik det er i dag, betaler man penger for hvor mye man totalt sett bruker i strøm. NVE ønsker å innføre en ordning der man betaler mer nettleie hvis man bruker mye strøm på en gang, skriver VG.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut forslaget på høring, og Forbrukerrådet er blant dem som er imot.

– Mange kan i liten grad styre strømforbruket. Småbarnsfamilier vil for eksempel ha utfordringer med å endre sitt forbruksmønster på enkelte tidspunkter. En komplisert abonnementsløsning kan også føre til at enkelte vegrer seg for å bruke strøm på gitte tidspunkter i løpet av dagen eller når det kaldt ute, sier forbrukerdirektør Randi Flesland til VG.

Også Bellona, Energi Norge, Fjordkraft, Hafslund Nett og WWF er blant de mange som har uttrykt motstand til forslaget. Statnett, Enova og Statsbygg er blant de få som støtter det.

NVE avviser kritikken og mener den foreslåtte endringen bare vil være bra for forbrukerne. De viser til at nettleien uansett kommer til å øke betydelig i årene framover fordi nettselskapene må gjennomføre store investeringer i nettet. Hvis kundene deres unngår å bruke mye strøm på en gang, trengs ikke like store investeringer.

De avviser også at forbrukerne totalt sett må betale mer etter omleggingen av strømmålingen, og sier noen vil måtte betale litt mer, mens andre vil betale litt mindre.

– Men i sum vil altså nettleien bli lavere med effekttariffer, enn uten. Det synes vi er en god nyhet for strømkundene, sier fungerende seksjonssjef Christina Sepúlveda i NVE.

(©NTB)