Her vert det avdekt feil og manglar på 1 av 3 tunge køyretøy

I fjor vart 1200 tunge køyretøy kontrollerte ved Seljestad kontrollstasjon.