Murane på rasteplassane langs rv. 7 over Hardangervidda vert rivne - no skal rasteplassane forenklast

På 90-talet vart det utarbeida fleire rasteplassar langs rv. 7 over Hardangervidda. Her vart det blant anna bygd opp murar av naturstein. No vert murane rivne og rasteplassane forenkla.