Fotròte uroar erfarne oppsynsmenn

I løpet av reinsjakta er det meld inn fleire tilfelle av fotròte på Hardangervidda. Samstundes som det går mot slutten av jakta, har ein fått inn langt færre CWD-prøvar enn ønska.