Hildegunn (48) la bak seg 13 mil og 7000 høgdemeter

Hildegunn Espe brukte like over 35 timar på turen frå Voss til Bergen. Då hadde ho lagt bak seg 13 mil og 7000 høgdemeter i utfordrande terreng.