Stor auke i talet på deltakarar i ultraløp

Av

Dei siste ti åra har talet på deltakarar i ultraløp i Noreg gått frå om lag 500 til 4.000.